Hướng dẫn đăng nhập

Đối với sinh viên:

  • Username: là mã số sinh viên.
  • Mật khẩu: là mã số sinh viên đối với lần đăng nhập đầu tiên. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ yêu cầu đổi lại mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.
  • Trường hợp sinh viên quên mật khẩu, có thể thực hiện chức năng quên mật khẩu tại giao diện đăng nhập và làm theo các bước hướng dẫn.

Đối với Cán bộ giảng viên:

  • Thông tin tài khoản sẽ được gửi đến Cán bộ giảng viên.

 

Khi gặp vấn đề về đăng nhập có thể liên hệ Trung tâm Công nghệ phần mềm 02933 504 348 hoặc email hqmanh@vttu.edu.vn để được hỗ trợ.

Các tin khác