Bộ Rubric các học phần tổ chức trong học kỳ I, năm học 2024-2025

STT Tên môn Mã môn Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Thao tác
1Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP1 TCDB1743GDQP&AN
2Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP2 TCDB1752GDQP&AN
3Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP3 TCDB1762GDQP&AN
4Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP4 TCDB1772GDQP&AN
5Cơ sở dữ liệu TCDC0953Khoa CNTT
6Cơ sở lập trình TCDC0893Khoa CNTT
7Đồ họa ứng dụng TCDC0993Khoa CNTT
8Kiến trúc máy tính TCDC1013Khoa CNTT
9Lập trình .NET TCDC1043Khoa CNTT
10Lập trình Web TCDC1083Khoa CNTT
11Mạng máy tính TCDC1103Khoa CNTT
12Mạng máy tính và truyền thông TCDK1123Khoa CNTT
13Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin TCDC1133Khoa CNTT
14Thiết kế Web TCDC1193Khoa CNTT
15Bào chế & Công nghiệp dược 2 TCDD0433Khoa Dược
16Dược học cổ truyền TCDD0512Khoa Dược
17Dược lý 1 TCDD0623Khoa Dược
18Dược lý 2 TCDD0632Khoa Dược
19Hóa hữu cơ TCDD1514Khoa Dược
20Hóa lý Dược TCDD1523Khoa Dược
21Hóa phân tích 1 TCDD1533Khoa Dược
22Hóa phân tích 2 TCDD1543Khoa Dược
23Hóa sinh TCDY1874Khoa Dược
24Hóa sinh 2 TCDD0782Khoa Dược
25Khóa luận tốt nghiệp TCDD0967Khoa Dược
26Lý sinh TCDY1763Khoa Dược
27Thực hành dược khoa 1 TCDD1603Khoa Dược
28Thực hành dược khoa 2 TCDD1613Khoa Dược
29Thực tập GPs (**) TCDD1333Khoa Dược
30Thực tập tốt nghiệp (định hướng chuyên ngành) TCDD1003Khoa Dược
31Thực tế (đa khoa) TCDD1012Khoa Dược
32Thực vật dược TCDD1633Khoa Dược
33Tiểu luận nghiên cứu khoa học (**) TCDD1324Khoa Dược
34TT. Bào chế & Công nghiệp dược 2 TCDD0441Khoa Dược
35TT. Dược học cổ truyền TCDD0521Khoa Dược
36TT. Dược lý 2 TCDD0641Khoa Dược
37TT. Hóa sinh 2 TCDD0791Khoa Dược
38Dược lý TCDY1863Khoa Dược
39Dược lý 1 TCDD1273Khoa Dược
40Anh văn chuyên ngành 1 TCDY1383Khoa Y
41Anh văn chuyên ngành 2 TCDY1393Khoa Y
42Các vấn đề dân số, SKBMTE, SKSS TCDY1071Khoa Y
43Chẩn đoán hình ảnh TCDY0202Khoa Y
44Chương trình Y tế quốc gia TCDY1081Khoa Y
45Da liễu TCDY0221Khoa Y
46Điều dưỡng cơ bản TCDY1851Khoa Y
47Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm TCDY2262Khoa Y
48Giải phẫu bệnh TCDY1822Khoa Y
49Ký sinh trùng TCDY0322Khoa Y
50Ký sinh trùng TCDY1833Khoa Y
51Lao TCDY0351Khoa Y
52Lý thuyết tổng hợp điều trị Ngoại TCDY1542Khoa Y
53Lý thuyết tổng hợp điều trị Nhi TCDY1562Khoa Y
54Lý thuyết tổng hợp điều trị Nội TCDY1533Khoa Y
55Lý thuyết tổng hợp điều trị Sản TCDY1552Khoa Y
56Mắt TCDY0371Khoa Y
57Mô phôi TCDY1803Khoa Y
58Ngoại bệnh lý TCDY1984Khoa Y
59Ngoại bệnh lý 1 TCDY0411Khoa Y
60Ngoại bệnh lý 2 TCDY0431Khoa Y
61Ngoại bệnh lý 3 TCDY0451Khoa Y
62Ngoại bệnh lý 4 TCDY1271Khoa Y
63Ngoại cơ sở TCDY1913Khoa Y
64Nhi khoa 1 TCDY0511Khoa Y
65Nhi khoa 2 TCDY0531Khoa Y
66Nhi khoa 3 TCDY0551Khoa Y
67Nhi khoa 4 TCDY1311Khoa Y
68Nội Bệnh lý 1 TCDY0571Khoa Y
69Nội Bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Y
70Nội bệnh lý 3 TCDY0612Khoa Y
71Nội bệnh lý 4 TCDY0632Khoa Y
72Nội cơ sở TCDY1923Khoa Y
73Tiền lâm sàng 1 TCDY1902Khoa Y
74Phục hồi chức năng TCDY0791Khoa Y
75Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDY1521Khoa Y
76Răng hàm mặt TCDY0811Khoa Y
77Sinh lý TCDY2304Khoa Y
78Sinh lý TCDY2363Khoa Y
79Sinh lý bệnh - miễn dịch TCDY0872Khoa Y
80Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY1844Khoa Y
81Tai mũi họng TCDY0921Khoa Y
82Tâm lý Y học - Đạo đức Y học TCDY2322Khoa Y
83Tâm thần TCDY0941Khoa Y
84Thần kinh TCDY0961Khoa Y
85Thực tập Giải phẫu TCDY2392Khoa Y
86Thực tập Sinh lý TCDY2372Khoa Y
87Tiền lâm sàng 1 TCDY1421Khoa Y
88Tiền lâm sàng 2 TCDY1431Khoa Y
89Truyền nhiễm TCDY0992Khoa Y
90TT. Phẫu thuật thực hành TCDY0721Khoa Y
91Vi sinh TCDY1793Khoa Y
92Y học cổ truyền TCDY1052Khoa Y
93Y học gia đình TCDY1451Khoa Y
94TT. Chẩn đoán hình ảnh TCDY0211Khoa Y
95TT Da liễu TCDY0231Khoa Y
96TT Lao TCDY0361Khoa Y
97TT Mắt TCDY0381Khoa Y
98TT. Ngoại bệnh lý 1 TCDY0421Khoa Y
99TT. Ngoại bệnh lý 2 TCDY0441Khoa Y
100TT Ngoại bệnh lý 3 TCDY0461Khoa Y
101TT. Nhi khoa 1 TCDY0521Khoa Y
102TT. Nhi khoa 2 TCDY0541Khoa Y
103TT. Nội Bệnh lý 1 TCDY0581Khoa Y
104TT. Nội Bệnh lý 2 TCDY0601Khoa Y
105TT Nội bệnh lý 3 TCDY0621Khoa Y
106TT. Phụ sản 1 TCDY0741Khoa Y
107TT. Phụ sản 2 TCDY0761Khoa Y
108TT. Phụ sản 3 TCDY0781Khoa Y
109TT Răng hàm mặt TCDY0821Khoa Y
110TT. Tai mũi họng TCDY0931Khoa Y
111Thực tập cộng đồng 2 TCDY0982Khoa Y
112TT. Truyền nhiễm TCDY1001Khoa Y
113Thực tập cộng đồng 1 TCDY1012Khoa Y
114TT. Y học cổ truyền TCDY1061Khoa Y
115TT Thần kinh TCDY1181Khoa Y
116TT Ngoại bệnh lý 4 TCDY1281Khoa Y
117TT. Phụ sản 4 TCDY1301Khoa Y
118TT. Y học gia đình TCDY1461Khoa Y
119Thực tập Điều dưỡng cơ bản TCDY1881Khoa Y
120Thực tập Chẩn đoán hình ảnh TCDY1941Khoa Y
121Thực tập Ngoại cơ sở TCDY1953Khoa Y
122Thực tập Ngoại bệnh lý TCDY2034Khoa Y
123Chính sách công TCDK0983Kinh tế - Luật
124Chính trị học TCDB2073Kinh tế - Luật
125Đồng bằng sông Cửu Long học TCDK1023Kinh tế - Luật
126Kế toán chi phí TCDK0322Kinh tế - Luật
127Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp TCDK0332Kinh tế - Luật
128Kế toán ngân hàng TCDK1033Kinh tế - Luật
129Kế toán ngân sách TCDK0352Kinh tế - Luật
130Kế toán quản trị TCDK0102Kinh tế - Luật
131Kế toán tài chính doanh nghiệp TCDK1063Kinh tế - Luật
132Kiểm soát nội bộ TCDK1073Kinh tế - Luật
133Kiến tập thực tế TCDK1603Kinh tế - Luật
134Kinh doanh quốc tế TCDK1083Kinh tế - Luật
135Kinh tế vĩ mô TCDK0023Kinh tế - Luật
136Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB1682Kinh tế - Luật
137Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam TCDB2012Kinh tế - Luật
138Luật Hiến pháp Việt Nam TCDB2173Kinh tế - Luật
139Luật Hình sự TCDB2184Kinh tế - Luật
140Luật môi trường TCDB2233Kinh tế - Luật
141Luật so sánh TCDB2243Kinh tế - Luật
142Lý luận nhà nước và pháp luật TCDB2032Kinh tế - Luật
143Marketing căn bản TCDK1133Kinh tế - Luật
144Marketing quốc tế TCDK1153Kinh tế - Luật
145Marketing tích hợp TCDK1163Kinh tế - Luật
146Nghiệp vụ sổ sách kế toán TCDK0392Kinh tế - Luật
147Nguyên lý kế toán TCDK1213Kinh tế - Luật
148Nguyên lý thống kê kinh tế và kinh tế lượng TCDK1223Kinh tế - Luật
149Nguyên lý thực hành bảo hiểm TCDK0452Kinh tế - Luật
150Phân tích hoạt động kinh doanh TCDK1623Kinh tế - Luật
151Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDB0322Kinh tế - Luật
152Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDC1143Kinh tế - Luật
153Quan hệ công chúng (PR) TCDK0172Kinh tế - Luật
154Quản lý nhà nước về xã hội TCDK1313Kinh tế - Luật
155Quản trị chiến lược TCDK0202Kinh tế - Luật
156Quản trị doanh nghiệp TCDK0212Kinh tế - Luật
157Quản trị học TCDK1373Kinh tế - Luật
158Quản trị logistics TCDK1393Kinh tế - Luật
159Quản trị ngân hàng TCDK0472Kinh tế - Luật
160Quản trị nhân sự TCDK0232Kinh tế - Luật
161Quản trị rủi ro tài chính TCDK0482Kinh tế - Luật
162Quản trị sản xuất và điều hành TCDK1423Kinh tế - Luật
163Quản trị tài chính TCDK0253Kinh tế - Luật
164Quản trị thương hiệu TCDK0262Kinh tế - Luật
165Tài chính quốc tế TCDK0503Kinh tế - Luật
166Tâm lý học đại cương TCDB0312Kinh tế - Luật
167Ứng dụng phần mềm trong kế toán TCDK0433Kinh tế - Luật
168Xã hội học đại cương TCDB0442Kinh tế - Luật
169Kinh tế chính trị Mác - Lênin TCDB1652Kinh tế - Luật
170Tư tưởng Hồ Chí Minh TCDB0162Kinh tế - Luật
Các tin khác