Bộ câu hỏi các học phần tổ chức trong học kỳ II, năm học 2023-2024

STT Tên môn Mã môn Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Thao tác Ghi chú
1Cơ sở dữ liệu TCDC0953Khoa CNTTxem chi tiet
2Kỹ thuật lập trình TCDC1023Khoa CNTTThi thực hành tại phòng máy không có câu hỏi minh họa
3Mạng máy tính TCDC1103Khoa CNTTxem chi tiet
4Toán rời rạc TCDC1173Khoa CNTTxem chi tiet
5Xác suất thống kê TCDB2043Khoa CNTTxem chi tiet
6Xác suất thống kê TCDB2052Khoa CNTTxem chi tiet
7Anh văn chuyên ngành TCDD1232Khoa Dượcxem chi tiet
8Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0412Khoa Dượcxem chi tiet
9Độc chất học TCDD0461Khoa Dượcxem chi tiet
10Dược động học TCDD0503Khoa Dượcxem chi tiet
11Dược lâm sàng 1 TCDD0532Khoa Dượcxem chi tiet
12Dược lâm sàng 2 TCDD0552Khoa Dượcxem chi tiet
13Dược liệu 2 TCDD0602Khoa Dượcxem chi tiet
14Dược lý 3 TCDD0652Khoa Dược
15Hóa hữu cơ TCDD1514Khoa Dượcxem chi tiet
16Hóa phân tích 1 TCDD1533Khoa Dượcxem chi tiet
17Hóa sinh TCDY1874Khoa Dượcxem chi tiet
18Hóa trị liệu TCDD0841Khoa Dượcxem chi tiet
19Kiểm nghiệm TCDD0863Khoa Dượcxem chi tiet
20Lý sinh TCDY1763Khoa Dượcxem chi tiet
21Một số dạng bào chế đặc biệt TCDD0881Khoa Dược
22Nhóm GP (GDP. GSP, GPP) TCDD0912Khoa Dượcxem chi tiet
23Pháp chế dược TCDD0922Khoa Dượcxem chi tiet
24Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDC0442Khoa Dượcxem chi tiet
25Sinh học và Di truyền TCDY1773Khoa Dượcxem chi tiet
26Sử dụng thuốc trong điều trị TCDD0953Khoa Dược
27Sử dụng thuốc trong điều trị TCDY1732Khoa Dượcxem chi tiet
28Thực hành dược khoa 1 TCDD1603Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
29TT. Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0421Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
30TT. Độc chất học TCDD0471Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
31TT. Dược lâm sàng 1 TCDD0541Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
32TT. Dược lâm sàng 2 TCDD0561Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
33TT. Dược liệu 2 TCDD0611Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
34TT. Hóa dược 1 TCDD0731Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
35TT. Hóa dược 2 TCDD0751Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
36TT. Kiểm nghiệm TCDD0871Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
37Vật lý TCDD1362Khoa Dược
38Giáo dục Quốc phòng - An ninh - HP1 TCDB1743Khoa GDQP - ANxem chi tiet
39Giáo dục Quốc phòng - An ninh - HP2 TCDB1752Khoa GDQP - ANxem chi tiet
40Giáo dục Quốc phòng - An ninh - HP3 TCDB1762Khoa GDQP - ANHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
41Giáo dục Quốc phòng - An ninh - HP4 TCDB1772Khoa GDQP - ANHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
42Chính trị học TCDB2073Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
43Chủ nghĩa xã hội khoa học TCDB1662Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
44Chuyên đề chuyên ngành TCDK0092Khoa Kinh tế - LuậtNộp tiểu luận không có câu hỏi minh họa
45Kế toán chi phí TCDK0322Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
46Kế toán ngân hàng TCDK0342Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
47Khóa luận tốt nghiệp TCDK09410Khoa Kinh tế - LuậtBáo cáo không có câu hỏi minh họa
48Kiểm toán TCDK0362Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
49Kinh tế chính trị Mác - Lênin TCDB1652Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
50Kinh tế doanh nghiệp TCDK0742Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
51Kinh tế dược 2 TCDK0791Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
52Kinh tế vĩ mô TCDK0023Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
53Kỹ năng phỏng vấn và xin việc TCDB0482Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
54Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB1682Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
55Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam TCDB2012Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
56Luật Dân sự TCDB2144Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
57Luật Hành chính TCDB2024Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
58Lý luận nhà nước và pháp luật TCDB2032Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
59Marketing và thị trường dược phẩm TCDK0762Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
60Nghiên cứu Marketing TCDK0143Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
61Nguyên lý kế toán TCDK1213Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
62Nguyên lý thống kê kinh tế và kinh tế lượng TCDK1223Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
63Phân tích hoạt động kinh doanh TCDK0152Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
64Pháp luật đại cương TCDB0172Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
65Quản trị bán hàng TCDK0182Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
66Quản trị kinh doanh dược TCDK0922Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
67Quản trị sản xuất TCDK0242Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
68Tài chính - Tiền tệ TCDK0953Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
69Tài chính doanh nghiệp TCDK0492Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
70Thanh toán quốc tế TCDK0402Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
71Thực tập tốt nghiệp TCDK0523Khoa Kinh tế - LuậtBáo cáo không có câu hỏi minh họa
72Thương mại điện tử TCDK0302Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
73Tiền tệ ngân hàng TCDK0512Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
74Toán kinh tế TCDK1463Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
75Xã hội học đại cương TCDB0442Khoa Kinh tế - Luậtxem chi tiet
76Anh văn chuyên ngành 1 TCDY1383Khoa Yxem chi tiet
77Bệnh học cơ sở TCDY1252Khoa Yxem chi tiet
78Chẩn đoán hình ảnh TCDY0202Khoa Yxem chi tiet
79Chương trình Y tế quốc gia TCDY1081Khoa Yxem chi tiet
80Chuyên đề chuyên ngành TCDY1741Khoa YBáo cáo không có câu hỏi minh họa
81Điều dưỡng cơ bản TCDY1851Khoa Yxem chi tiet
82Giải phẫu TCDY1263Khoa Yxem chi tiet
83Giải phẫu TCDY2383Khoa Yxem chi tiet
84Giải phẫu bệnh TCDY1822Khoa Yxem chi tiet
85Hóa sinh lâm sàng TCDD0832Khoa Y
86Khoa học MT và SKMT TCDY0302Khoa Yxem chi tiet
87Khóa luận tốt nghiệp TCDY1369Khoa YBáo cáo không có câu hỏi minh họa
88Ký sinh trùng TCDY1833Khoa Yxem chi tiet
89Lý thuyết tổng hợp điều trị Ngoại TCDY1542Khoa Yxem chi tiet
90Lý thuyết tổng hợp điều trị Nhi TCDY1562Khoa Yxem chi tiet
91Lý thuyết tổng hợp điều trị Nội TCDY1533Khoa Yxem chi tiet
92Lý thuyết tổng hợp điều trị Sản TCDY1552Khoa Yxem chi tiet
93Ngoại bệnh lý 3 TCDY0451Khoa Yxem chi tiet
94Ngoại bệnh lý 4 TCDY1271Khoa Yxem chi tiet
95Ngoại cơ sở 1 TCDY0471Khoa Yxem chi tiet
96Ngoại cơ sở 2 TCDY0491Khoa Yxem chi tiet
97Nhi khoa 3 TCDY0551Khoa Yxem chi tiet
98Nhi khoa 4 TCDY1311Khoa Yxem chi tiet
99Nội Bệnh lý 3 TCDY0612Khoa Yxem chi tiet
100Nội Bệnh lý 4 TCDY0632Khoa Yxem chi tiet
101Nội cơ sở 1 TCDY0652Khoa Yxem chi tiet
102Nội cơ sở 2 TCDY0671Khoa Yxem chi tiet
103Phẫu thuật thực hành TCDY0712Khoa Yxem chi tiet
104Phẫu thuật thực hành TCDY2283Khoa Yxem chi tiet
105Phụ sản 1 TCDY0731Khoa Yxem chi tiet
106Phụ sản 2 TCDY0751Khoa Yxem chi tiet
107Phụ sản 3 TCDY0771Khoa Yxem chi tiet
108Phụ sản 4 TCDY1291Khoa Yxem chi tiet
109Phục hồi chức năng TCDY0791Khoa Yxem chi tiet
110Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDY1521Khoa Yxem chi tiet
111Răng hàm mặt TCDY0811Khoa Yxem chi tiet
112Sinh lý TCDY2363Khoa Yxem chi tiet
113Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0853Khoa Yxem chi tiet
114Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY1844Khoa Yxem chi tiet
115Tai mũi họng TCDY0921Khoa Yxem chi tiet
116Tâm lý Y học - Đạo đức Y học TCDY2322Khoa Yxem chi tiet
117Tâm thần TCDY0941Khoa Yxem chi tiet
118Thần kinh TCDY0961Khoa Yxem chi tiet
119Thực tập cộng đồng 1 TCDY1012Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
120Thực tập cộng đồng 2 TCDY0982Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
121Thực tập theo định hướng chuyên khoa Ngoại TCDY1708Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
122Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nhi TCDY1728Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
123Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nội TCDY1698Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
124Thực tập theo định hướng chuyên khoa Sản TCDY1718Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
125Tiền lâm sàng 1 TCDY1421Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
126Tiền lâm sàng 1 TCDY1902Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
127Tổ chức y tế TCDY1591Khoa Yxem chi tiet
128Truyền nhiễm TCDY0992Khoa Yxem chi tiet
129Truyền thông và giáo dục sức khỏe TCDY1241Khoa Yxem chi tiet
130TT. Da liễu TCDY0231Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
131TT. Dinh dưỡng và VSAT thực phẩm TCDY1661Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
132TT. Giải phẫu TCDY2392Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
133TT. Lao TCDY0361Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
134TT. Mắt TCDY0381Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
135TT. Ngoại bệnh lý 3 TCDY0461Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
136TT. Ngoại bệnh lý 4 TCDY1281Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
137TT. Ngoại cơ sở 1 TCDY0481Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
138TT. Ngoại cơ sở 2 TCDY0501Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
139TT. Nhi khoa 1 TCDY0521Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
140TT. Nhi khoa 2 TCDY0541Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
141TT. Nhi khoa 3 TCDY0561Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
142TT. Nhi khoa 4 TCDY1321Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
143TT. Nội Bệnh lý 1 TCDY0581Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
144TT. Nội Bệnh lý 2 TCDY0601Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
145TT. Nội bệnh lý 3 TCDY0621Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
146TT. Nội bệnh lý 4 TCDY0642Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
147TT. Nội cơ sở 1 TCDY0661Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
148TT. Nội cơ sở 2 TCDY0681Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
149TT. Phẫu thuật thực hành TCDY0721Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
150TT. Phụ sản 1 TCDY0741Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
151TT. Phụ sản 2 TCDY0761Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
152TT. Phụ sản 3 TCDY0781Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
153TT. Phụ sản 4 TCDY1301Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
154TT. Phục hồi chức năng TCDY0801Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
155TT. Răng hàm mặt TCDY0821Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
156TT. Sinh lý 2 TCDY0911Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
157TT. Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0861Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
158TT. Tai mũi họng TCDY0931Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
159TT. Tâm thần TCDY0951Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
160TT. Thần kinh TCDY1181Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
161TT. Truyền nhiễm TCDY1001Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
162TT. Y học cổ truyền TCDY1061Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
163TT. Y học gia đình TCDY1461Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
164Ung thư đại cương TCDY1171Khoa Yxem chi tiet
165Y học cổ truyền TCDY1052Khoa Yxem chi tiet
166Y học gia đình TCDY1451Khoa Yxem chi tiet
167Cầu lông 2 TCDB1851.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
168Bóng rổ 2 TCDB1891.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
169Bóng chuyền 2 TCDB1931.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
170Bóng đá 2 TCDB1951.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
171Nội bệnh lý 1 TCDY0571Khoa Y
172Nội bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Y
173Mắt TCDY0371Khoa Y
174Lao TCDY0351Khoa Y
175TT. Chẩn đoán hình ảnh TCDY0211Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
176TT. Điều dưỡng cơ bản TCDY0271Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
177TT. Ngoại bệnh lý 1 TCDY0421Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
178TT. Ngoại bệnh lý 2 TCDY0441Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
179Bóng đá căn bản 2 TCDB1041TT DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
180Giáo dục quốc phòng - HP2 TCDB1232Khoa GDQP - AN
181Hóa sinh 2 TCDD0782Khoa Dượcxem chi tiet
182Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0062Khoa Dược
183TT. Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0101Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
184TT. Lý sinh TCDY0131Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
185TT. Tin học ứng dụng TCDC0481Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
186TT. Dược lý 1 TCDD0671Khoa DượcHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
187TT. Giải phẫu 2 TCDY0171Khoa Y
188Giải phẫu 1 TCDY0142Khoa Yxem chi tiet
189TT. Mô phôi TCDY0401Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
190TT.Giải phẫu bệnh TCDY0291Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
191TT. Dịch tễ học TCDY0251Khoa Y
192Hóa lý dược TCDD0163Khoa Dượcxem chi tiet
193Hóa phân tích 2 TCDD0762Khoa Dượcxem chi tiet
194Hóa dược 2 TCDD0742Khoa Dược
195Thực vật dược TCDD0042Khoa Dược
196Dược lý 2 TCDD0632Khoa Dược
197Nội bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Yxem chi tiet
198Giải phẫu bệnh TCDY0282Khoa Yxem chi tiet
199Vi sinh TCDY1022Khoa Yxem chi tiet
200Hoá học TCDD1353Khoa Dượcxem chi tiet
201Mô phôi TCDY0393Khoa Yxem chi tiet
202TT. Vi sinh TCDY1041Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
203Nhi khoa 1 TCDY0511Khoa Yxem chi tiet
204TT. Vi sinh TCDY1231Khoa YHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
205Ngoại bệnh lý 2 TCDY0431Khoa Yxem chi tiet
206Tiền lâm sàng 3 TCDY1441Khoa Y
207TT. Giải phẫu 1 TCDY0151Khoa Y
Các tin khác