Bộ câu hỏi các học phần tổ chức trong học kỳ I, năm học 2023-2024

STT Tên môn Mã môn Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Thao tác Ghi chú
1Tư tưởng Hồ Chí Minh TCDB0162Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
2Kỹ năng thương lượng và đàm phán TCDB0932Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
3Kinh tế chính trị Mác – Lênin TCDB1652Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
4Chủ nghĩa xã hội khoa học TCDB1662Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
5Luật Hành chính TCDB2024Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
6Nguyên lý kế toán TCDK0062Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
7Kế toán quản trị TCDK0102Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
8Kế toán tài chính doanh nghiệp TCDK0114Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
9Phân tích và thẩm định dự án đầu tư TCDK0162Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
10Quản trị chiến lược TCDK0202Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
11Quản trị nhân sự TCDK0232Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
12Quản trị tài chính TCDK0253Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
13Quản trị thương hiệu TCDK0262Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
14Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp TCDK0332Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
15Kế toán ngân sách TCDK0352Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
16Nghiệp vụ ngân hàng TCDK0382Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
17Nghiệp vụ sổ sách kế toán TCDK0392Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
18Ứng dụng phần mềm trong kế toán TCDK0433Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
19Quản trị ngân hàng TCDK0472Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
20Tài chính quốc tế TCDK0503Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
21Quản lý và kinh tế dược TCDK0853Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
22Quản trị học TCDK1373Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
23Kiến tập thực tế TCDK1603Khoa kính tế _ LuậtHọc phần không có câu hỏi minh họa
24Cầu lông 2 TCDB1851.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
25Bóng rổ 2 TCDB1891.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
26Bóng chuyền 2 TCDB1931.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
27Bóng đá 2 TCDB1951.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
28Cơ sở lập trình TCDC0893Khoa CNTTHọc phần không có câu hỏi minh họa
29Đồ họa ứng dụng TCDC0993Khoa CNTTHọc phần không có câu hỏi minh họa
30Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP1 TCDB1743Khoa GDQP_ANxem chi tiet
31Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP2 TCDB1752Khoa GDQP_ANxem chi tiet
32Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP3 TCDB1762Khoa GDQP_ANHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
33Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP4 TCDB1772Khoa GDQP_ANHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
34Bào chế & Công nghiệp dược 2 TCDD0432Khoa Dượcxem chi tiet
35TT. Bào chế & Công nghiệp dược 2 TCDD0441Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
36Dược học cổ truyền TCDD0512Khoa Dượcxem chi tiet
37TT. Dược học cổ truyền TCDD0521Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
38Hóa sinh 1 TCDD0572Khoa Dượcxem chi tiet
39Dược liệu 1 TCDD0582Khoa Dượcxem chi tiet
40TT. Dược liệu 1 TCDD0591Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
41Dược lý 1 TCDD0623Khoa Dượcxem chi tiet
42Dược lý 2 TCDD0632Khoa Dượcxem chi tiet
43TT. Dược lý 2 TCDD0641Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
44Hóa dược 1 TCDD0723Khoa Dượcxem chi tiet
45Hóa dược 2 TCDD0742Khoa Dượcxem chi tiet
46Hóa phân tích 2 TCDD0762Khoa Dượcxem chi tiet
47TT. Hóa phân tích 2 TCDD0771Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
48Hóa sinh 2 TCDD0782Khoa Dượcxem chi tiet
49TT. Hóa sinh 2 TCDD0791Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
50Thực tập tốt nghiệp (định hướng chuyên ngành) TCDD1003Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
51Thực tế (đa khoa) TCDD1012Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
52Thực hành dược khoa 2 - P1 TCDD1151Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
53Thực hành dược khoa 2 - P2 TCDD1162Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
54Thực tập GPs TCDD1333Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
55Thực vật dược TCDD1633Khoa Dượcxem chi tiet
56Khóa luận tốt nghiệp TCDD0967Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
57Tiểu luận nghiên cứu khoa học TCDD1324Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
58TT. Da liễu TCDY0231Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
59TT. Lao TCDY0361Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
60TT. Mắt TCDY0381Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
61TT. Răng hàm mặt TCDY0821Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
62TT. Truyền nhiễm TCDY1001Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
63TT. Phụ sản 3 TCDY0781Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
64TT. Phụ sản 4 TCDY1301Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
65TT. Chẩn đoán hình ảnh TCDY0211Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
66TT. Nội bệnh lý 1 TCDY0581Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
67TT. Nội bệnh lý 2 TCDY0601Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
68TT. Nội cơ sở 1 TCDY0661Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
69TT. Nội cơ sở 2 TCDY0681Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
70TT. Ngoại bệnh lý 1 TCDY0421Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
71TT. Ngoại bệnh lý 2 TCDY0441Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
72TT. Ngoại cơ sở 1 TCDY0481Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
73TT. Ngoại cơ sở 2 TCDY0501Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
74TT. Y học cổ truyền TCDY1061Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
75TT. Y học gia đình TCDY1461Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
76TT. Tai mũi họng TCDY0931Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
77TT. Tâm thần TCDY0951Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
78TT. Thần kinh TCDY1181Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
79TT. Nhi khoa 1 TCDY0521Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
80TT. Nhi khoa 2 TCDY0541Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
81TT. Nhi khoa 3 TCDY0561Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
82TT. Nhi khoa 4 TCDY1321Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
83TT. Phục hồi chức năng TCDY0801Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
84TT. Phụ sản 1 TCDY0741Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
85TT. Phụ sản 2 TCDY0761Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
86TT. Ngoại bệnh lý 3 TCDY0461Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
87TT. Ngoại bệnh lý 4 TCDY1281Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
88TT. Điều dưỡng cơ bản TCDY0271Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
89Thực tập cộng đồng 2 TCDY0982Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
90Ngoại bệnh lý 1 TCDY0411Khoa Yxem chi tiet
91Ngoại bệnh lý 2 TCDY0431Khoa Yxem chi tiet
92Ngoại cơ sở 1 TCDY0471Khoa Yxem chi tiet
93Ngoại cơ sở 2 TCDY0491Khoa Yxem chi tiet
94Nhi khoa 1 TCDY0511Khoa Yxem chi tiet
95Nhi khoa 2 TCDY0531Khoa Yxem chi tiet
96Nội Bệnh lý 1 TCDY0571Khoa Yxem chi tiet
97Nội Bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Yxem chi tiet
98Nội cơ sở 1 TCDY0652Khoa Yxem chi tiet
99Nội cơ sở 2 TCDY0671Khoa Yxem chi tiet
100Phụ sản 1 TCDY0731Khoa Yxem chi tiet
101Phụ sản 2 TCDY0751Khoa Yxem chi tiet
102TT. Giải phẫu bệnh TCDY0291Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
103Tiền lâm sàng 3 TCDY1441Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
104Da liễu TCDY0221Khoa Yxem chi tiet
105Lao TCDY0351Khoa Yxem chi tiet
106Mắt TCDY0371Khoa Yxem chi tiet
107Răng hàm mặt TCDY0811Khoa Yxem chi tiet
108Tai mũi họng TCDY0921Khoa Yxem chi tiet
109Tâm thần TCDY0941Khoa Yxem chi tiet
110Thần kinh TCDY0961Khoa Yxem chi tiet
111Truyền nhiễm TCDY0992Khoa Yxem chi tiet
112Y học cổ truyền TCDY1052Khoa Yxem chi tiet
113Y học gia đình TCDY1451Khoa Yxem chi tiet
114Mô phôi TCDY1803Khoa Yxem chi tiet
115Vi sinh TCDY1793Khoa Yxem chi tiet
116Vi sinh TCDY2353Khoa Yxem chi tiet
117Sinh lý TCDY2363Khoa Yxem chi tiet
118Thực tập Sinh lý TCDY2372Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
119Ký sinh trùng TCDY0322Khoa Yxem chi tiet
120TT. Vi sinh TCDY1041Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
121Vi sinh TCDY1032Khoa Yxem chi tiet
122Điều dưỡng cơ bản TCDY0262Khoa Yxem chi tiet
123Dinh dưỡng và VSAT thực phẩm TCDY1651Khoa Yxem chi tiet
124Giáo dục và nâng cao sức khỏe TCDY0031Khoa Yxem chi tiet
125Sinh lý 2 TCDY0902Khoa Yxem chi tiet
126TT. Dịch tễ học TCDY0251Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
127TT. Mô phôi TCDY0401Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
128TT. Sinh lý 1 TCDY0891Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
129Giải phẫu bệnh TCDY0282Khoa Yxem chi tiet
130Anh văn chuyên ngành 2 TCDY1393Khoa Yxem chi tiet
131Lý thuyết tổng hợp điều trị Ngoại TCDY1542Khoa Yxem chi tiet
132Lý thuyết tổng hợp điều trị Nhi TCDY1562Khoa Yxem chi tiet
133Lý thuyết tổng hợp điều trị Nội TCDY1533Khoa Yxem chi tiet
134Lý thuyết tổng hợp điều trị Sản TCDY1552Khoa Yxem chi tiet
135Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDY1521Khoa Yxem chi tiet
136Nhi khoa 3 TCDY0551Khoa Yxem chi tiet
137Nhi khoa 4 TCDY1311Khoa Yxem chi tiet
138Chương trình Y tế quốc gia TCDY1081Khoa Yxem chi tiet
139Phục hồi chức năng TCDY0791Khoa Yxem chi tiet
140Tổ chức y tế TCDY1591Khoa Yxem chi tiet
141Các vấn đề dân số, SKBMTE, SKSS TCDY1071Khoa Yxem chi tiet
142Nội Bệnh lý 3 TCDY0612Khoa Yxem chi tiet
143Nội Bệnh lý 4 TCDY0632Khoa Yxem chi tiet
144Ngoại bệnh lý 3 TCDY0451Khoa Yxem chi tiet
145Ngoại bệnh lý 4 TCDY1271Khoa Yxem chi tiet
146TT. Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm TCDY1661Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
147TT. Sinh lý 2 TCDY0911Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
148Sử dụng thuốc trong điều trị TCDY1732Khoa Yxem chi tiet
149Anh văn 3 TCDB1805TT. NN&HTQTHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
150Toán cao cấp TCDB2012Khoa CNTTxem chi tiet
151Sinh học và Di truyền TCDY1773Khoa Dượcxem chi tiet
152Hóa học TCDD1353Khoa Dượcxem chi tiet
153Lý sinh TCDY1763Khoa Dượcxem chi tiet
154Hóa đại cương vô cơ TCDD1344Khoa Dượcxem chi tiet
155Triết học Mác - Lênin TCDB1643Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
156Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TCDB1542Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
157Kinh tế vi mô TCDK0013Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
158Giải phẫu TCDY2383Khoa Yxem chi tiet
159Tổng quan ngành Y tế - Pháp luật Y tế TCDY1783Khoa Yxem chi tiet
160Bóng chuyền 1 TCDB1921.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
161Bóng đá 1 TCDB1941.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
162Bóng rổ 1 TCDB1881.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
163Cầu lông 1 TCDB1841.5TT. DVTHHọc phần thực hành không có câu hỏi minh họa
164Thực tập cộng đồng 1 TCDY1012Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
165TT. Nội bệnh lý 4 TCDY0641Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
166Thực tập theo định hướng chuyên khoa Ngoại TCDY1708Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
167Dịch tễ học TCDY0242Khoa Yxem chi tiet
168TT. Giải phẫu 1 TCDY0151Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
169Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0853Khoa Yxem chi tiet
170Vi sinh TCDY1022Khoa Yxem chi tiet
171Anh văn chuyên ngành 1 TCDY1383Khoa Yxem chi tiet
172Sinh lý TCDY0832Khoa Yxem chi tiet
173Khoa Học MT và SKMT TCDY0302Khoa Yxem chi tiet
174Sinh lý 1 TCDY0882Khoa Y
175TT. Giải phẫu 2 TCDY0171Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
176Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0872Khoa Yxem chi tiet
177Hóa hữu cơ 1 TCDD0072Khoa Dượcxem chi tiet
178Hóa hữu cơ 2 TCDD0142Khoa Dượcxem chi tiet
179Marketing và thị trường dược phẩm TCDK0762Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
180Dược động học TCDD0503Khoa Dược
181TT. Lý sinh TCDY0131Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
182Vật lý đại cương TCDD1041Khoa Dượcxem chi tiet
183Dược lâm sàng 1 TCDD0532Khoa Dượcxem chi tiet
184Hóa phân tích 1 TCDD0282Khoa Dượcxem chi tiet
185Dược lý 1 TCDD1273Khoa Dượcxem chi tiet
186Thực hành dược khoa 1 - P1 TCDD1131Khoa DượcHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
187Hóa đại cương - Vô cơ 1 TCDD0012Khoa Dượcxem chi tiet
188Tin học ứng dụng TCDC0381Khoa Dượcxem chi tiet
189TT. Dược lý 1 TCDD0671Khoa Dược
190Toán cao cấp TCDB1332Khoa CNTT
191Lý sinh TCDY0121Khoa Dượcxem chi tiet
192Tâm lý y học - Đạo đức y học TCDY0191Khoa Y
193TT. Nội bệnh lý 3 TCDY0621Khoa YHọc phần thực tập không có câu hỏi minh họa
194Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0062Khoa Dược
195Sinh học đại cương TCDD0932Khoa Dược
196Ký sinh trùng TCDY0332Khoa Yxem chi tiet
197TT. Ký sinh trùng TCDY0341Khoa Y
Các tin khác