Bài giảng các học phần tổ chức trong học kỳ II, năm học 2022-2023

STT Tên môn Mã môn Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Thao tác
1Dược lý 3 TCDD0652Khoa Dược
2Hóa sinh lâm sàng TCDD0832Khoa Dược
3Một số dạng bào chế đặc biệt TCDD0881Khoa Dược
4Sử dụng thuốc trong điều trị TCDD0953Khoa Dược
5Nhóm GP (GDP. GSP, GPP) TCDD0912Khoa Dượcxem chi tiet
6Độc chất học TCDD0461Khoa Dược
7TT. Độc chất học TCDD0471Khoa Dượcxem chi tiet
8Dược lâm sàng 1 TCDD0532Khoa Dược
9TT. Dược lâm sàng 1 TCDD0541Khoa Dược
10Dược lâm sàng 2 TCDD0552Khoa Dược
11TT. Dược lâm sàng 2 TCDD0561Khoa Dược
12Kiểm nghiệm TCDD0863Khoa Dược
13TT. Kiểm nghiệm TCDD0871Khoa Dượcxem chi tiet
14Phương pháp nghiên cứu khoa học Dược TCDC0442Khoa Dượcxem chi tiet
15Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0412Khoa Dượcxem chi tiet
16TT. Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0421Khoa Dược
17Dược động học TCDD0503Khoa Dược
18Dược liệu 2 TCDD0602Khoa Dược
19TT. Dược liệu 2 TCDD0611Khoa Dược
20Hóa sinh 2 TCDD0782Khoa Dượcxem chi tiet
21TT. Hóa sinh 2 TCDD0791Khoa Dượcxem chi tiet
22Hóa trị liệu TCDD0841Khoa Dược
23Pháp chế dược TCDD0922Khoa Dượcxem chi tiet
24Hóa hữu cơ 1 TCDD0072Khoa Dượcxem chi tiet
25Vật lý 2 TCDD0092Khoa Dượcxem chi tiet
26Hóa hữu cơ 2 TCDD0142Khoa Dượcxem chi tiet
27TT. Hóa hữu cơ 2 TCDD0151Khoa Dượcxem chi tiet
28TT. Hóa lý Dược TCDD0171Khoa Dượcxem chi tiet
29Hóa phân tích 1 TCDD0282Khoa Dượcxem chi tiet
30TT. Hóa phân tích 1 TCDD0291Khoa Dượcxem chi tiet
31Thực hành dược khoa 1 - P1. Những kỹ thuật căn bản TCDD1131Khoa Dược
32Thực hành dược khoa 1 - P2. Nhận thức dược liệu TCDD1142Khoa Dược
33Hóa đại cương vô cơ TCDD1344Khoa Dượcxem chi tiet
34Vật lý TCDD1362Khoa Dượcxem chi tiet
35Hóa sinh 1 TCDD0572Khoa Dượcxem chi tiet
36Sử dụng thuốc trong điều trị TCDY1732Khoa Dượcxem chi tiet
37Dược lý 1 TCDD1273Khoa Dượcxem chi tiet
38TT. Dược lý 1 TCDD0671Khoa Dược
39Sinh học và Di truyền TCDY1773Khoa Dượcxem chi tiet
40Chủ nghĩa xã hội khoa học TCDB1662Khoa Kinh tế_Luật
41Kinh tế vi mô TCDK0013Khoa Kinh tế_Luật
42Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB1682Khoa Kinh tế_Luật
43Marketing căn bản TCDK1133Khoa Kinh tế_Luật
44Pháp luật đại cương TCDB0172Khoa Kinh tế_Luật
45Tài chính - Tiền tệ TCDK0953Khoa Kinh tế_Luật
46Triết học Mác - Lênin TCDB1643Khoa Kinh tế_Luật
47Định giá tài sản TCDK0442Khoa Kinh tế_Luật
48Kế toán chi phí TCDK0322Khoa Kinh tế_Luật
49Kiểm toán TCDK0362Khoa Kinh tế_Luật
50Kinh tế doanh nghiệp TCDK0742Khoa Kinh tế_Luật
51Kinh tế dược 2 TCDK0791Khoa Kinh tế_Luật
52Kinh tế lượng TCDK0032Khoa Kinh tế_Luật
53Kỹ năng phỏng vấn và xin việc TCDB0482Khoa Kinh tế_Luật
54Luật kinh tế TCDK0042Khoa Kinh tế_Luật
55Marketing và thị trường dược phẩm TCDK0762Khoa Kinh tế_Luật
56Nghiên cứu Marketing TCDK0143Khoa Kinh tế_Luật
57Nguyên lý thực hành bảo hiểm TCDK0452Khoa Kinh tế_Luật
58Phương pháp nghiên cứu kinh tế TCDK0082Khoa Kinh tế_Luật
59Quản trị bán hàng TCDK0182Khoa Kinh tế_Luật
60Quản trị kinh doanh dược TCDK0922Khoa Kinh tế_Luật
61Quản trị sản xuất TCDK0242Khoa Kinh tế_Luật
62Quản trị tài chính TCDK0253Khoa Kinh tế_Luật
63Tài chính doanh nghiệp TCDK0492Khoa Kinh tế_Luật
64Tài chính tiền tệ TCDK0272Khoa Kinh tế_Luật
65Tư tưởng Hồ Chí Minh TCDB0162Khoa Kinh tế_Luật
66Thanh toán quốc tế TCDK0402Khoa Kinh tế_Luật
67Thuế TCDK0292Khoa Kinh tế_Luật
68Thương mại điện tử TCDK0302Khoa Kinh tế_Luật
69Chuyên đề chuyên ngành TCDK0092Khoa Kinh tế_Luật
70Toán cao cấp TCDB1332Khoa CNTTxem chi tiet
71Xác suất thống kê TCDB2052Khoa CNTT
72Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP1 TCDB1743Khoa GDQP_ANxem chi tiet
73Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP2 TCDB1752Khoa GDQP_ANxem chi tiet
74Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP3 TCDB1762Khoa GDQP_AN
75Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP4 TCDB1772Khoa GDQP_AN
76Bóng chuyền 1 TCDB1921,5TTDVTH
77Bóng chuyền 2 TCDB1931,5TTDVTH
78Bóng đá 1 TCDB1941,5TTDVTH
79Bóng đá 2 TCDB1951,5TTDVTH
80Bóng rổ 1 TCDB1881,5TTDVTH
81Bóng rổ 2 TCDB1891,5TTDVTH
82Cầu lông 1 TCDB1841,5TTDVTH
83Cầu lông 2 TCDB1851,5TTDVTH
84TT. Y học cổ truyền TCDY1061Khoa Y
85TT. Y học gia đình TCDY1461Khoa Yxem chi tiet
86TT. Tâm thần TCDY0951Khoa Y
87TT. Thần kinh TCDY1181Khoa Y
88TT. Răng hàm mặt TCDY0821Khoa Y
89TT. Tai mũi họng TCDY0931Khoa Y
90TT. Nhi khoa 1 TCDY0521Khoa Y
91TT. Nhi khoa 2 TCDY0541Khoa Y
92TT. Nhi khoa 3 TCDY0561Khoa Y
93TT. Nhi khoa 4 TCDY1321Khoa Y
94TT. Phục hồi chức năng TCDY0801Khoa Y
95TT. Da liễu TCDY0231Khoa Y
96TT. Lao TCDY0361Khoa Y
97TT. Mắt TCDY0381Khoa Y
98TT. Phụ sản 1 TCDY0741Khoa Y
99TT. Phụ sản 2 TCDY0761Khoa Y
100TT. Phụ sản 3 TCDY0781Khoa Y
101TT. Phụ sản 4 TCDY1301Khoa Y
102TT. Truyền nhiễm TCDY1001Khoa Y
103TT. Nội Bệnh lý 1 TCDY0581Khoa Y
104TT. Nội Bệnh lý 2 TCDY0601Khoa Y
105TT. Nội Bệnh lý 3 TCDY0621Khoa Yxem chi tiet
106TT. Nội bệnh lý 4 TCDY0642Khoa Y
107TT. Ngoại bệnh lý 3 TCDY0461Khoa Y
108TT. Ngoại bệnh lý 4 TCDY1281Khoa Y
109TT. Chẩn đoán hình ảnh TCDY0211Khoa Y
110TT. Ngoại cơ sở 1 TCDY0481Khoa Y
111TT. Ngoại cơ sở 2 TCDY0501Khoa Y
112TT. Nội cơ sở 1 TCDY0661Khoa Y
113TT. Nội cơ sở 2 TCDY0681Khoa Y
114TT. Ngoại bệnh lý 1 TCDY0421Khoa Y
115TT. Ngoại bệnh lý 2 TCDY0441Khoa Y
116TT. Điều dưỡng cơ bản TCDY0271Khoa Y
117Thực tập cộng đồng 1 TCDY1012Khoa Y
118Thực tập cộng đồng 2 TCDY0982Khoa Y
119Sinh lý bệnh - miễn dịch TCDY0872Khoa Y
120Bệnh học cơ sở TCDY1252Khoa Yxem chi tiet
121Dịch tễ học TCDY0242Khoa Yxem chi tiet
122Mô phôi TCDY0393Khoa Y
123Sinh lý 1 TCDY0882Khoa Y
124Vi sinh TCDY1022Khoa Y
125TT. Giải phẫu 2 TCDY0171Khoa Y
126TT. Ký sinh trùng TCDY0341Khoa Y
127TT. Vi sinh TCDY1231Khoa Y
128TT. Mô phôi TCDY0401Khoa Y
129TT. Sinh lý 1 TCDY0891Khoa Y
130Tâm thần TCDY0941Khoa Y
131Thần kinh TCDY0961Khoa Y
132Tổ chức y tế TCDY1591Khoa Yxem chi tiet
133Y học cổ truyền TCDY1052Khoa Y
134Anh văn chuyên ngành 1 TCDY1383Khoa Y
135Y học gia đình TCDY1451Khoa Y
136Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDY1521Khoa Yxem chi tiet
137Ung thư đại cương TCDY1171Khoa Y
138Phụ sản 1 TCDY0731Khoa Y
139Phụ sản 2 TCDY0751Khoa Y
140Phụ sản 3 TCDY0771Khoa Y
141Răng hàm mặt TCDY0811Khoa Yxem chi tiet
142Tai mũi họng TCDY0921Khoa Y
143Phụ sản 4 TCDY1291Khoa Y
144Phục hồi chức năng TCDY0791Khoa Y
145Da liễu TCDY0221Khoa Y
146Lao TCDY0351Khoa Yxem chi tiet
147Mắt TCDY0371Khoa Yxem chi tiet
148Truyền nhiễm TCDY0992Khoa Y
149Các vấn đề dân số, sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản TCDY1071Khoa Yxem chi tiet
150Ngoại bệnh lý 1 TCDY0411Khoa Yxem chi tiet
151Ngoại bệnh lý 2 TCDY0431Khoa Yxem chi tiet
152Ngoại bệnh lý 3 TCDY0451Khoa Yxem chi tiet
153Nội cơ sở 1 TCDY0652Khoa Y
154Nội cơ sở 2 TCDY0671Khoa Y
155Phẫu thuật thực hành TCDY0712Khoa Yxem chi tiet
156Ngoại bệnh lý 4 TCDY1271Khoa Yxem chi tiet
157TT. Phẫu thuật thực hành TCDY0721Khoa Y
158Tiền lâm sàng 3 TCDY1441Khoa Y
159Ngoại cơ sở 1 TCDY0471Khoa Yxem chi tiet
160Ngoại cơ sở 2 TCDY0491Khoa Yxem chi tiet
161Nội Bệnh lý 1 TCDY0571Khoa Y
162Nội Bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Y
163Nội Bệnh lý 3 TCDY0612Khoa Yxem chi tiet
164Nội Bệnh lý 4 TCDY0632Khoa Y
165Lý thuyết tổng hợp điều trị Nội TCDY1533Khoa Y
166Lý thuyết tổng hợp điều trị Ngoại TCDY1542Khoa Yxem chi tiet
167Lý thuyết tổng hợp điều trị Sản TCDY1552Khoa Y
168Lý thuyết tổng hợp điều trị Nhi TCDY1562Khoa Y
169Nhi khoa 3 TCDY0551Khoa Y
170Nhi khoa 4 TCDY1311Khoa Y
171Chẩn đoán hình ảnh TCDY0202Khoa Yxem chi tiet
172Ký sinh trùng TCDY0332Khoa Y
173Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0853Khoa Y
174TT. Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0861Khoa Y
175Tiền lâm sàng 2 TCDY1431Khoa Y
176Sinh lý TCDY1815Khoa Y
177Giải phẫu TCDY1755Khoa Yxem chi tiet
178Tâm lý Y học - Đạo đức Y học TCDY2322Khoa Y
179Thực hành lâm sàng điều trị Nội TCDY1482Khoa Y
180Thực hành lâm sàng điều trị Ngoại TCDY1492Khoa Y
181Thực hành lâm sàng điều trị Sản TCDY1502Khoa Y
182Thực hành lâm sàng điều trị Nhi TCDY1512Khoa Y
183Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nội TCDY1698Khoa Yxem chi tiet
184Thực tập theo định hướng chuyên khoa Ngoại TCDY1708Khoa Y
185Thực tập theo định hướng chuyên khoa Sản TCDY1718Khoa Y
186Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nhi TCDY1728Khoa Y
187Chuyên đề chuyên ngành TCDY1741Khoa Y
188Khóa luận tốt nghiệp TCDY1369Khoa Y
189Thực tập tốt nghiệp TCDK0523Kinh tế-Luật
190Khóa luận tốt nghiệp TCDK09410Kinh tế-Luật
191Anh văn 4 TCDB1815TTNN&HTQT
192Anh văn 2 TCDB1795TTNN&HTQT
193Di truyền học TCDY0092Khoa Dược
194Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0062Khoa Dược
195TT. Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0101Khoa Dược
196Toán - Thống kê Y Dược TCDB1322Khoa CNTT
197Bóng đá căn bản 1 TCDB1031TT. DVTH
198Toán kinh tế TCDK0312Khoa kính tế _ Luật
199Anh văn chuyên ngành TCDD1232Khoa Dược
200Hóa hữu cơ TCDD1122Khoa Dược
201Vật lý đại cương TCDD1041Khoa Dượcxem chi tiet
202Thực tế đa khoa TCDD1012Khoa Dược
203Quản trị chiến lược TCDK0202Khoa kính tế _ Luật
204Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB0143Khoa kính tế _ Luật
205Kinh tế chính trị Mác - Lênin TCDB1652Khoa kính tế _ Luật
206Thực hành dược khoa 2 - P1 TCDD1151Khoa Dược
207Giải phẫu 2 TCDY0162Khoa Y
208TT. Giải phẫu bệnh TCDY0291Khoa Y
209TT. Giải phẫu 1 TCDY0151Khoa Y
210TT. Dịch tễ học TCDY0251Khoa Y
211Điều dưỡng cơ bản TCDY0262Khoa Yxem chi tiet
212Sinh lý TCDY0832Khoa Y
213Vi sinh TCDY1032Khoa Y
214Nhi khoa 2 TCDY0531Khoa Y
215Ký sinh trùng TCDY0322Khoa Y
216TT. Sinh lý TCDY0841Khoa Y
217Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm TCDY1651Khoa Y
218Tiền lâm sàng 1 TCDY1421Khoa Y
219Sinh lý 2 TCDY0902Khoa Y
Các tin khác